Uputstva

1) Važne napomene

Laminatni podovi CLASSEN su visokokvalitetan drveni proizvod, koji reaguje na ekstremne klimatske promene. Sme se postavljati samo u suvim prostorijama. Nisu namenjeni za vlažne prostorije. Laminatni pod je tzv. ”plivajući pod”, i ni u kojem slučaju ne sme biti pričvršćen, stegnut ili zalepljen za podlogu. Skladištenje: uvek na suvom, bez provetravanja i sa izjednačenom temperaturom, u sredini prostorije ili na udaljenosti namjanje 1 m od zidova. Pod se treba skladištiti i čuvati na podmetačima. Oštećene pakete treba odmah zalepiti lepljivom trakom.

 

1.1) Klimatizacija

Zatvorene pakete preneti u prostoriju u kojoj će biti postavljeni 2-3 dana pre postavljanja. Minimalna temperatura vazduha od +18° C , a maksimalna relativna vlažnosti vazduha od 75 % (crtež 1). Nakon otvaranja paketa odmah započeti sa  postavljanjem poda.

 

1.2) Kontrola kvaliteta

Sve elemente poda treba proveriti pre postavljanja, kako bi se videlo imaju li grešku.

U slučaju kada su elementi poda sa greškom već ugrađeni reklamacija se više ne može uvažiti.

U slučaju opravdanih nedostataka zabeležiti broj proizvodnje (nalazi se na poleđini elementa).

 

1.3) Zaštita i održavanje

U prostoriji ne sme biti velikih klimatskih promena kako ne bi došlo do pojavljivanja razmaka između elemenata poda. Idealna temperatura prostorije iznosi oko 20 °C  uz relativnu vlažnost vazduha oko 50-60 % (crtež 2). Laminatni podovi CLASSEN takođe podležu normalnom površinskom habanju. Tragovi  korišćenja koji se ne mogu u potpunosti izbeći deo su karakterističnog izgleda poda. Ovi tragovi se mogu smanjiti postavljanjem podmetača od filca ispod nogu stolice, stola i ostalog nameštaja. Na ulazu u prostoriju dobro je postaviti otirač. Mesta na podu koja su više izložena upotrebi zaštititi sa prikladnom oblogom (npr. podna obloga od PE za kancelarijske stolice). Nikada se ne sme postaviti vlažna posuda sa cvećem direktno na pod.

 

Laminatni pod treba čistiti sa suvom ili malo vlažnom krpom. Nakon brisanja malo vlažnom krpom odmah još jednom obrisati pod sa suvom krpom ! Ne smeju se koristiti nikakva sredstva za struganje, ribanje ili oštra sredstva za čišćenje. Ako je to potrebno, može se koristititi posebno sredstvo za čišćenje laminatnih podova  koje se dodaje u vodu.

Prosutu tečnost treba odmah obrisati s poda. Slično kao i kod drugih drvenih podova, često prosipanje tečnosti može napraviti oštećenja koja se više ne mogu popraviti.

 

2.) Postavljanje

 

2.1) Podloga

Podloga mora biti tvrda, ravna i suva (u skladu s normom DIN 18356). Sadržaj vlage za novu podlogu izmeriti sa CM- meračem vlažnosti. Pod se ne sme postavljati ukoliko sadržaj vlage kod cementnog premaza iznosi više od 2,0 CM%, te ako kod anhidritnog premaza  i anhidritnog premaza za ploče iznosi više od 3,0 CM%. Sve neravnine na podlozi treba izravnati. Na mineralnim podlogama (beton, premazi, kamen) treba obavezno staviti paraizolacijsku foliju PE minimalne debljine 0,2 mm u svrhu izolacije laminatnog poda od podloge. Pojedini delovi folije trebaju se preklapati 20 cm jedni preko drugih. Na podlogama koje se graniče sa zemljom, kao npr. prizemne prostorije ispod kojih nema podruma, ili iznad plitkih podruma, potrebno je postaviti prepreku za paru od PVC folije minimalne debljine 1,2 mm, tako da prema zidovima ostaje podignuta prema gore a rubovi folije trebaju se preklapati (oko 10 cm) i biti međusobno zalepljeni lepljivom trakom. Ako se između laminatnog poda i podloge postavlja dodatni organski pod (npr. Iverična ploča), onda se ispod njega postavlja paraizolacijska folija. Laminatni pod se može postaviti na već postojeće podove kao npr. PVC, linoleum ili guma bez postavljanja paraizolacijske folije. Na paraizolacijsku foliju, iveričnu ploču  ili već postojeće podove postavlja se poliuretanska pena (filc)  tako da se njeni rubovi međusobno pričvršćuju (crtež 3). Upozorenje! Poliuretanska pena (filc) ne može zameniti paraizolacijsku foliju. Na postojeće tepihe sa kratkim vlaknima nije potrebno postavljati poliuretansku penu, već je između laminatnog poda i tepiha dovoljno postaviti novinski papir ili papir za pakovanje. Da bi se izbeglo zagađenje podloge sa bakterijama, idealno bi bilo da se stari tepih permanentno izbaci i tada nakon postavljanja paraizolacijske folije i poliuretanske pene postavi laminatni pod.

2.2) Osnovna pravila za postavljanje

        • uzdužnu stranu sa žljebovima postaviti u smeru padanja svetlosti (vertikalno prema prozoru)

        • do zida je potrebo ostaviti dilatacioni razmak od min. 10 mm

        • dilatacione razmake potrebno je ostaviti kod svih čvrsto postavljenih predmeta, kao    

           npr. stepenice, cevi od centralnog grejanja itd.

        • razmak između poprečnih spojeva elemenata poda kod dva susedna reda treba iznositi min. 40 cm

        • pre početka postavljanja treba paziti da širina poslednjeg reda iznosi min. 10 cm. Ako to nije  slučaj potrebno je predvideti smanjenje širine prvog reda.

Elementi za postavljanje poda moraju se sa stranicom na kojoj se nalazi pero, položiti prema zidu, tako da postavljeni elementi na uzdužnoj i poprečnoj strani uvek osiguravaju žljeb za sledeći element koji je potrebno postaviti.

Najbolje je uzdužnu stranu sa žljebovima postaviti u smeru padanja svjetlosti (vertikalno prema prozoru).

2.3) Vrata, prelazi i velike prostorije:

Dovratnike je potrebno skratiti kako bi se ispod njih mogao uvući element poda zajedno sa paraizolacijskom folijom i filcom. Budući da se kod klimatskih promena laminatni podovi mogu suziti ili proširiti potrebno je predvideti dilatacioni razmak od min. 10 mm na svim prelazima za vrata i ostalim prelazima, prelazima na drugu vrstu poda i u prostorijama koje nisu izrađene pod pravim uglom. U prostorijama koje su duže od 6 m ili šire od 5 m moraju svi dilatacioni razmaci (takođe i oni prema zidovima) iznositi min. 15 mm. Kod prostorija koje su duže od 10 m ili šire od 8 m potrebno je predvidjeti dodatne dilatacione razmake. Dilatacione razmake potrebno je pokriti sa dilatacionom lajsnom.

2.4) Podno grejanje s toplom vodom

Podlogu trebaju pripremiti stručne osobe i mora uvek biti suva. Pri tome je naročito važno pre postavljanja paraizolacijske folije debljine 0,2 mm primeniti pravilni postupak za zagrevanje i hlađenje prema normi DIN 4725 kako kod nove tako i kod stare podloge. Protočnu temperaturu potrebno je kod zagrevanja dnevno povećavati za 5 °C. Nakon toga greje se 7 dana na temperaturi od 45 °C i nakon toga temperatura se smanjuje svaki dan za 5 °C.

Nakon toga sledi ponovo zagrevanje za vreme 4 dana na temperaturu od 45 °C i nakon toga sniženje temperature na 25 °C. Temperatura površine treba iznositi 18 °C i relativna vlažnost vazduha između 50 i 60 %. Nakon postavljanja temperaturu treba zadržati istom u sledećih 4 - 5 dana. Sada se može uključiti podno grejanje  po potrebi. Postavljanje poda kod električnog podnog grejanja se ne preporučuje.

2.5) Lajsne

Dilatacione razmake prema zidovima potrebno je prekriti podnim lajsnama. Upozorenje! Podne lajsne pričvršćuju se uvek za zid a nikako za pod.U idealnom slučaju kod ”plivajućeg” postavljanja između poda i podne lajsne ostaje razmak od oko 1 mm.